Årsmelding 2020 og Årsmøtereferat 2021

Styret i Tolga Sau og Geit 2021:

Verv Navn Mobil e-post
Leder Jon Iver Jordet 90642564 jonjordet@gmail.com
Nestleder Amund Leren 97178977 amler@online.no
Kasserer Audun Urset 97779679 audun@rosli.no
       
Gjeterhundnemnd Lisbeth Høyland 95249864 lisbeth@minehunder.net
Gjeterhundnemnd Kari Flatås 41438856 karflat@online.no
       
Revisor  Erik Livoll 91396351 erik.livoll@fjellnett.no
Revisor  Ola Trøeng 91853161 ola.troeng@fjellnett.no
       
Valgkomite      
Leder Odd Rune Enget 45200658 odd.rune.enget@vingelen.no