Tema:

Orientering ved veterinær Langaanes

Saueeier Jorunn G. Løken orienterer om hvordan få store lam på innmarksbeite

Styret ønsker alle vel møtt!