Etter årsmøtesakene arrangeres fagmøte i samarbeid med Småfeprogrammet for Fjellregionen og Norsk Landbruksrådgivning, Nord-Østerdal.