• Lammingsforberedelser og lammingsvansker

v/ Veterinær Grete Steihaug

  • Hvordan ta vare på lamma?

Sjukdomsforebygging og bedre tilvekst på lam

v/ Veterinær Grete Steihaug

 

Servering, gratis inngang

 

Kontakt: Jorunn Stubsjøen, tlf/sms: 928 22 707, jst@fmhe.no

 

       

Tynset Sau og Geit