Årsmelding 2020 og Årsmøtereferat 2021

Styret i Tynset Sau og Geit 2021:

Verv Navn Mobil e-post
Leder Sigurd W. Stølan 47234027 sigurd.stolan@duett.no
Sekretær Inger Johanne Eggen 94498153 inger.eggen@coop.no
Styremedlem Trond Oldertrøen 90520323 trondo@fjellnett.no
       
Valgkomite      
Leder Erik Tveråen 906 98 865 ertver@online.no
Nestleder Egil Vangen 419 33 131 e.vangen@online.no