Det vert møte i Ulvik lammering torsdag 23. august kl 18 i Holmen.

Program:

  • Drift av lammeringen
  • Sesonginfo småfe
  • Fôring med lite grovfôr småfe
  • Marknadssituasjonen småfe

Servering.

Kontaktperson: Karluf Håkull, tlf. 971 65 537