• Stad: Sandsøya  i Sande kommune - Dato: 1.-3. april 2011.
  • Program og pressemelding vedlagt.

Vi håpar at mottakarane kan hjelpe oss med å gjere seminaret kjent. Meir informasjon finn de på heimesida til Sande kommune, www.sande-mr.kommune.no

PRESSEMELDING:

Seminar villsau-kystgeit-kystlynghei

Bygdemobiliseringsgruppa for Sandsøya og Voksa arrangerer i samarbeid med Sande kommune og Møre og Romsdal fylkefagseminar 1. – 3. april 2011. Seminaret har nasjonale kapasitetar som innleiarar. Det blir fokusert på villsau, med tilhøyrande produkt, på den særeigne kystgeitstammen som finst på Sandsøya og Skorpa, - og i tillegg på kystlynghei.

Frå programmet tek vi med at:

  • Atle Bakken skal informere om villsaulagsarbeid på lokalt og nasjonalt plan.
  • Sivilagronom og villsaubonde Hilde Buer skal også orientere om den populære villsauen. Ho skal også snakke om ulike produkt villsauen kan gje oss.
  • Vidare kjem Mons Kvamme, botanikar og tidlegare direktør ved Lyngheisenteret i Hordaland. Han skal mellom anna fokusere på kystlyngheiene si kulturhistorie, om økologi og internasjonal praktisk skjøtsel, samt lyngbrenning. 
  • Karin Flatøy Svarstad, kjendtekstilkunstnar og kulturformidlar som opphavleg kjem frå Voksa, skal fortelje om sitt arbeid med bruk av villsau-ull. Ho skal også ha ein seanse om kommersielle og kunstneriske produkt.
  • Også Linda Stubbsjøen frå Norsk Genressurssenter deltek. Ho skal orientere om den særeigne kystgeitstammen, med fokus på dagens situasjon, framtidsutsikter og mulegheiter.

Base for seminaret vert Rosenlund på Sandshamn. Deltakarane vil få tilbod om overnatting i leilegheiter og rorbuer.

Det er opna for påmelding gjennom Sande kommune ved servicekontoret, og arrangøren kjem tilbake med annonse i ei seinare avis.

Vedlegg til bruk i presseomtale:

  • Vill kystgeit på Sandsøya (Foto: Ingar StøyleBringsvor)
  • Villsaulam (Foto: Karin Flatøy Svarstad)

Les heile programmet her: Program Seminar villsau - kystgeit - kystlynghei

For meir informasjon kontakt : Bygdemobiliseringsgruppa v/ Anne Lise Johansen (tlf. 412 99 833) eller Endre Vorren (tlf. 918 48 872) Sande kommune v/landbrukssjef Kristin Wadsten (tlf. 700 26 700)