Foruten et inspirerende innlegg om norsk utmarksbeite og ressursene i Møre og Romsdal i særdeleshet ved Yngve Rekdal fra Skog og landskap, ble organisering av beitebruk, forebyggende tiltak og bestandsovervåking og hvordan sauenæringa kan bidra her omtalt.


Bildet  viser de ulike innlederne.

Presentasjonene finner du nedunder: