Styremøtene referatet viser til, blei haldne:
  • 3 april på Fylkeshuset
  • 31 august i Molde
  • 17 november på Fylkeshuset