Jorun Karin Kvernen og Hilmar Kleppe har bygd nytt fjøs med kraftfôrautomater (Fjøssystemer) til 160 vinterfôrede sauer.

Vi starter i fjøset kl 19 og forflytter oss etter hvert til Endreset besøksgård for servering og faglig påfyll.

Bjørn Wæhre, rådgiver småfe Nortura og Mathilde Solli Eide, prosjektleder, vil ta for seg tema rundt bygninger og lamming.

Alle er hjertelige velkommen! 

 

Kontaktperson: Mathilde Solli Eide, prosjektleder, tlf. 481 20 936

Arrangør:
Nortura, prosjekt "Økt sau og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal"