Invitasjon til årsmøtehelg i Molde  23 – 25. Februar 2018

 

Møre og Romsdal sau og geit har den store glede av å invitere til årsmøtehelg med mye spennende innhold. Vi håper det blir en lærerik, sosial og informativ helg.

Vi starter med ledersamling fredag 23.februar fra kl 19.00 – 21.00.
Pizza blir servert på hotellet for fylkeslagets regning.

Ledersamlingen fortsetter på lørdag morgen fra 9 .00 -12.00.
 

Resten av lørdagen er viet til fagsamling og vi starter som vanlig med felles lunsj fra
kl 13.00 – 14.00
Samlingen avsluttes kl 19.00 og vi samles til festmiddag kl 20.00 med tilhørende prisutdelinger.

Årsmøtet holdes søndag 25.februar og vi starter kl 09.00
Avslutter med lunsj ca kl 14.00

 

Vedlagt finner dere nærmere program for ledersamling og fagsamling.

Årsmøte saksliste i eget vedlegg.

Påmeldingsskjema vedlagt.

 

Minner om at saker som ønskes tatt opp under årsmøtet skal være styret i hende innen 5.februar (iht lagslovene 1 mnd før årsmøtet).