Meir om klippekurset kan du sjå her. Påmelding snarest!