Leiarsamling fredag kl 19-21 og laurdag kl 9-12. Agendaen finner du her: https://www.nsg.no/getfile.php/13112021-1517812761/Fylkeslag/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Agenda%20ledersamling%20og%20fagm%C3%B8te%202018.pdf

Fagsamling laurdag kl 13-19. Programmet finner du her: https://www.nsg.no/getfile.php/13112021-1517812761/Fylkeslag/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Agenda%20ledersamling%20og%20fagm%C3%B8te%202018.pdf

Årsmøte søndag kl 9-14. Sakslista finner du her: https://www.nsg.no/getfile.php/13112024-1517812906/Fylkeslag/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/%C3%85rsm%C3%B8te%20saksliste.docx

Påmeldingsskjema finner du her: https://www.nsg.no/getfile.php/13112025-1517812991/Fylkeslag/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/P%C3%A5meldingsskjema%281%29.docx 

Påmelding sendast til malifoto@frenabb.no  Vennligst oppgje kva for deler av helga du/dere skal delta på.

Vel møtt!