Nylig begynt med sau eller skal starte?

 

Prosjektet "Økt sau- og storfekjøtt produksjon i Møre og Romsdal" arrangerer kurs for nybegynnere på sau.

 

Sted: Tingvoll, Bioforsk(NIBIO)

Dato: 7. november

Kl.: 10.00-18.00

Pris: gratis

 

Program

 

10:00 Oppmøte og kaffe

10:30 Introduksjon og presentasjon

10:40 Sauen gjennom året og fôring (Stig Runar Størdal, rådgiver småfe Nortura)

11:20 Beite og grovfôrproduksjon (Maud Grøtta, rådgiver Landbruk Nordvest)

12:10 Lunsj

13:10 Vanlige sykdommer på sau og forebygging (Mathilde S. Eide, veterinær og

            prosjektleder)

14:10 Avlsarbeid i besetningen og sauekontrollen (Stig Runar Størdal, Nortura)

15:00 Pause

15:10 Møre og Romsdal Sau og Geit – presentasjon

15:20 Beiteressursprosjekt (Håvard Steinshamn, NIBIO)

15:35 Orientere om prosjektet og avrunding

15:45 Enkel matservering

16:00 Avreise gårdsbesøk til Rune Hanem

18:00 Ferdig

 

Det vil bli arrangert eget kurs om lamming i februar/mars 2016. Bygning og innredning vil væra tema på småfesamlingen i januar 2016.

 

 

 

 

 

 

 Påmelding til Mathilde Solli Eide, tlf. 481 20 936 eller mathilde.solli.eide@nortura.no innen 30. oktober.

 

 

Nylig begynt med sau eller skal starte?

 

Prosjektet "Økt sau- og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal" arrangerer kurs for nybegynnere på sau.

 

Sted: Ørsta, Dalane Skule, Åmdalen

Dato: 31.oktober

Kl.: 10.00-18:00

Pris: gratis

 

 

Program

 

10:00 Oppmøte og kaffe

10:30 Introduksjon og presentasjon

10:40 Sauen gjennom året og fôring (Johannes Nedrebø, rådgiver småfe Nortura)

11:20 Beite og grovfôrproduksjon (Jon Geirmund, rådgiver Landbruk Nordvest)

12:10 Lunsj

13:10 Vanlige sykdommer på sau og forebygging (Mathilde S. Eide, veterinær og  

prosjektleder)

14:10 Avlsarbeid i besetningen og sauekontrollen (Johannes Nedrebø, Nortura)

15:00 Pause

15:10 Møre og Romsdal Sau og Geit – presentasjon (Odd Bjarne Bjørdal)

15:20 Orientere om prosjektet og avrunding

15:30 Enkel matservering

16:00 Avreise gårdsbesøk til Odd Bjarne Bjørdal

18:00 Ferdig

 

Det vil bli arrangert eget kurs om lamming i februar/mars 2016. Bygning og innredning vil væra tema på småfesamlingen i januar 2016.

 

 

 

Påmelding til Mathilde Solli Eide, tlf. 481 20 936 eller mathilde.solli.eide@nortura.no innen 23. oktober.