Kontrakt for sesongen 2013 vert i disse dager sendt ut til aktuelle beitelag/leietaker.

Har du ikkje fått tinga enno, ta kontakt snarest.

 

Kontaktperson for Møre og Romsdal Sau og Geit:

Ragnhild Tokle,  6320 Isfjorden,  Tlf. 412 58 047  E-mail:  ragnhild.tokle@hotmail.no

 

 

Kontaktinformasjon Telespor AS:

Hjemmeside:     www.telespor.no

E-postadresse:  post@telespor.no

Telefon:              904 74 600 mandag – fredag kl.08.00- 16.00 (tar ikke sms)

Postadresse:     Telespor AS, Sykehusvn.23, Postboks 6403, 9294 Tromsø