Referat temakveld om organisasjonsstruktur 18.01.13., Mære landbruksskole.

Elleve hoder møtt inkl. representanter fra styret.

Temakvelden startet med at Oddbjørn Kaasa fortalte om arbeidet i nedsatt gruppe for å diskutere organisasjonsform. Morten forklarte om strukturen på fylkesnivå, fra Fylkeslaget i NSG og ned. Dette førte til en diskusjon om en tilsynelatende mangel på organisatorisk tilknytning mellom lokal- og fylkeslag. Det ble fremmet påstand om at det er ett lag for mye, og at det er en mulighet med enten en differensiering av funksjonene til lokal- og fylkeslag, eller fjerning av ett av lagene. Det virket å råde en enighet om at lokallagene i så fall var mest uunnværlige. Det oppleves en uklar tilknytning til NSG, og en mangel på kommunikasjon mellom de ulike leddene i «maktkjeden». Forslag ble fremmet om å samle stoff om både sau og gjeterhund i en felles blekke for NTSG.

 

Gjeterhundlaget utformer søknad om støtte til felles medlemsblad, som oversendes NTSG, og som deretter sendes inn på vegne av NTGL, NTSG og avlslaget.