Det er kommet nye regler i forhold til kåring av værlam. I forbindelse med nytt relement vil det avholdes kurs for kåringsdommere/ nye dommere. Invitasjon foreløpig kan leses her.