Laurdag 28. september 2019 vil me ynskja velkomen til kåringssjå i Årdal.

Adresse for dagen er Sedbergvegen 65, 4137 Årdal i Ryfylke, hjå Anders Sie. 

Det vil bli sal av grillmat, kaffi og kaker. Betaling via VIPPS eller kontantar. 

Kåringa startar kl 09.00.

Hugs fotbad og eigenmeldingsskjema.

Bruksprøve gjetarhund som tidlegare var annonsert, må diverre utgå, grunna pågåande ukjend sjukdom på hund. Du kan lese meir om dette på nettsidene www.nsg.no og www.mattilsynet.no. 

 

Me ser fram til å sjå alle dei flotte vêrlamma, og håpar de vil vera med og bidra til ein kjekk dag! 

Helsing styret i Hjelmeland sau og geit