Som dere sikkert har fått med dere skal årets norgesmesterskap i bruk av gjeterhund arrangeres i Rogaland.
Det var lenge usikkert om dette kom til å bli utsatt på grunn av Covid 19 situasjonen, men NSG og gjeterhundrådet har besluttet å gjennomføre arrangementet innenfor de rammene som myndighetene har satt på gjennomførelsestidspunktet.
For å kunne gjennomføre et så godt arrangement som mulig er Rogaland Gjeterhundlag og NM-komiteen avhengig av dugnadshjelp og ber derfor lokallaga i NSG om hjelp.
Det trengs folk til Rigging av arena/stevneområde, kiosk/matservering, parkering, registrering av personer på området, renhold/søppel, rydding etter arrangementet mm.
På grunn av Covid-19 situasjonen er det usikkert hvor mange tilskuere som tillates på området.
Derfor kan det å være med på dugnad under arrangementet gjøre det mulig å sikre seg at en får muligheten til å se landets beste gjeterhundekvipasjer i aksjon.

Vi ber dere om hjelp til å nå ut til aktuelle dugnadsfolk.
Kontakt Hanne Lundal på telefon: 93088345 eller mail: hanne.lundal@gmail.com

Med vennlig hilsen NM-komiteen og Rogaland Gjeterhundlag