Deltakere

Verv

Innkalt

Møtt

Thomas Rømma

Leder

X

X

Siv Fremo

Styremedlem

X

X

Hans Ivar Stene

Varamedlem

X

 

Terje Pedersen

Kasserer

X

 

Sissel Kvam Ulvin

Styremedlem

X

 

Lise Fallan

Sekretær

X

X

Eivind Mjøen

 

X

 

Trude Hvalryg

 

X

 

 

 

#

Beskrivelse

Ansvar

1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

 

2

Gjennomgang av møtereferat fra forrige styremøte

Gjennomgått

 

3

Planlegging av årsmøte

- Påbegynt årsmelding, samlet inn informasjon fra de ulike lokallagene

- Regnskap gjennomgått av medlemmer til stedet. Regnskapet overleveres revisor, mandag 20.01

- Budsjett satt opp for 2020

 

4

Saker til diskusjon med Nord-Trøndelag Gjeterhundlag

- Felles kurs

- Felles prøver / samarbeid om prøver

- Felles øyelysning, vaksine etc.

- Felles facebookside

 

5

Innkommende saker

Ingen

 

6

Annet

- Gjennomgang av hjemmeside – ble ikke tid til dette, gjennomgang tas ved neste styremøte.

 

 

 

Referent

Lise Fallan