Møte nr.:

# 04 / 2019

Beskrivelse

av møtet:

Styremøte

 

Deltakere:

Verv:

Inits.

Møtt:

Distribusjon:

Telefon:

Thomas Rømma

Leder

TR

x

 

 

Siv Fremo

Styremedlem

SF

 

 

 

Hans Ivar Stene

Varamedlem

HIS

 

 

 

Terje Pedersen

Kasserer

TP

x

 

 

Sissel Kvam Ulvin

Styremedlem

SKU

x

 

 

Lise Fallan

Sekretær

LF

x

 

 

Eivind Mjøen

 

EM

 

 

 

Trude Hvalryg

 

TH

 

 

 

 

#

Beskrivelse:

Ansvar:

Frist:

1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

 

 

2

Økonomi og oppfølging av medlemskontigent

 • Medlemsliste oppdatert pr. 21.05.2019
 • 23 betalende medlemmer pr. 21.05.2019. Terje har gått gjennom tidligere medlemslister + facebookgruppen, og vil sende ut giro til ca. 50 stk.
 • Muligheter for vipps er undersøkt, dette alternativet vil bli for kostbart for laget.
 • Lise undersøker muligheter for lån av bankterminal ved større arrangement, fra Orkla Sparebank.

 

LF / TP

15.06.19

3

NM Uttak

 • Ferdig diskutert på forrige møte.

 

 

 

4

Gjeterstaven

 • Gjeterstaven er sendt videre, og vil legges ut i løpet av månedsskifte mai / juni.

 

SF

30.04.19

5

Diplom for godkjent gjenterhundprøve

 • Avventer til logo er på plass.

 

SF

 

6

Logo

 • Styret har bestemt seg for to forslag, som legges ut på facebook-sida, slik at medlemmene kan være med å bestemme.

 

        

LF

 

7

Gjeterhundprøver 2019

 

 • Trøndercup vil bli arrangert i Rennebu (Innset) 6. oktober 2019. Det vil også bli en klasse 1 prøve denne dagen.

 

SKU

 

8

Norgesserie Klæbu 2019

 

 • Vi har gjort en innsats for at arrangementet skal trekke folk, og skape litt «blest» i nærmiljøet. Vi har fått med oss flere sponsorer, jobber for å få med flere. Det vil bli ulike stands med salg og informasjon av ulike produkter. Utlodding av fine premier til barn, samt mulighet for ponniridning. Det vil bli salg av mat i samarbeid med Nortura.

 

TR / LF

 

9

Annet

 • Liste over instruktører er ikke oppdatert hos NSG sentralt, det vil derfor legges ut en komplett oppdatert liste på vår egen side. De av instruktørene som ikke ønsker å være «aktiv», bes komme med tilbakemelding til Lise Fallan / Thomas Rømma. 

 • Weekendkurs i Ålen har skapt stor interesse, og det forventes 30-40 påmeldte. Det er behov for 4-5 instruktører (to er allerede på plass).

 

 

 

 

Kommentarer:

 

 

 

 

 

Neste møte:

 

Referent:

Lise Fallan