Leder:

Stig-Runar Størdal, 46 år, bor i Lensvik i Agdenes kommune. Jeg tok over heimgården for 12 år siden og driver her med 200 vinterfora sau, mest Norsk kvit, men også ca 30 spæl. I tillegg har jeg noe jobb utenom. Jeg er gift og har tre barn i alderen 9 til 15 år.

For tiden har jeg tre Border collier. Hundene er hovedsaklig brukt som arbeidshunder, men jeg er med på noen prøver når jeg får det til. Som leder i Sør-Trøndelag gjeterhundlag håper jeg i sammen med resten av styret å bidra til økt aktivitet på gjeterhundfronten i fylket. Spesielt viktig synes jeg det er å få lammeprodusentene til bedre å utnytte det fantastiske hjelpemidlet som en velfungerende gjeterhund er.

Nestleder:

Mona Elisabeth Skarsvåg, 38 år, bor på Solbakkan Gård i Sandvika på Frøya. Jobber til daglig som hjelpepleier i kommunen.

Familien kjøpte i 1999 et nedlagt gårdsbruk. Drifta kom fort i gang, og vi har prøvd oss litt fram med både dyretall og driftsform. I dag finnes 60 vinterfora sau på gården, fordelt på rasene Blackface og Gammel norsk sau. Den første Border Collien kjøpte vi for 13 år siden. Hundene er blitt et viktig og uunnværlig redskap i våre daglige gjøremål på gården. I dag bor det 4 gode hjelpere her hos oss.
 
Sekretær:
 
Trude Hvalryg, bor på Frøya. Ansatt i Sør-Trøndelag fylkeskommune med arbeidssted Hitra vgs. Har gård og driver med villsau ved siden av. Jeg har en del erfaring med sanking for andre i tillegg, både ved kysten og til fjells. Har nesten alltid hatt hund og trent hund, men begynte med gjeterhundtrening først for 5 år siden. Per i dag har jeg en New Zealand Headingdog og en Border collie som brukes i arbeid, og som jeg deltar med på prøver. Har nettopp fullført første del av instruktørutdanning. Jeg er medlem og leder av Frøya og Hitra gjeterhundlag
 
 
Kasserer:

Olav Langli, tidlig 1980 modell som kommer fra og driver heimgården på Selbustrand i Selbu.

Her går det i sauehold i et tidligere kufjøs som nylig er restaurert for sau,forproduksjon av høyensilage til hest samt salg av landbruks redskap og div leiekjøring.
Er fersk i faget når det gjelder gjeterhund,men da vi begynte med sau så vi absolutt nytten av å ha en trent gjeterhund som hjelp i dirfta.
 
Synes det med gjeterhund er interessant og ser på det som en viktig del i saueholdet både som gårdbrukerens venn og arbeids kamerat.
Ser fram til å kunne bidra i arbeidet med gjeterhund her i fylket.
 
Web-ansvarlig
 
Nina Sand, 26 år, forpakter Prestegården i Klæbu hvor jeg bor med samboer og to barn. Vi fikk lånt ett fjøs og startet med sau i 2011, og høsten 2012 fikk vi forpakteravtale på prestegården og har idag 80 vinterfora sau. I hovedsak NKS men også noen iblandet Texel.
 
Min første border collie fikk jeg i 2009, bitt av basillen etter å ha vært med samboer på treninger og prøver i flere år. Nå har jeg en unghund på 2,5 år som jeg bruker både i praktisk arbeid og på prøver. Er utrolig fascinert over hvor mye arbeid man sparer seg ved å ha en god gjeterhund.
 
Vara

Svein-Helge Herrmann, 42 år, og bosatt i Råbygda i Skaun. Vi anskaffet vår første Border Collie i 1999, og begynte med gjeterhund trening i 2000. Takket være mye velvilje blant gårdbrukere i fylke fikk jeg trent mye, på forskjellige steder, som ga erfaring på forskjellige sauer, og fikk tips fra mange erfarne gjeterhund personer.

I 2006 kjøpte vi gården Melbygjerdet i Skaun, og startet opp med sau. I dag har vi 65 stk. vf. sau, og 4 Border Collier. Vi har sau av rasene Black Face, og Gammel Norsk spæl.

Jeg har tidligere vært leder i Gjeterhund nemda i Sør-Trøndelag, og i dag med som varamedlem i styret. Mitt ønske for gjeterhund arbeidet i Sør-Trøndelag er at vi i felleskap bygger opp et sunt og godt gjeterhund miljø, hvor vi i fellesskap får frem det beste i våre hunder.