Svartfjeslaget v/ Karleif Bore, 4342 Undheim Tlf 902 09 940

Årsmelding for 2012

Styret som ble valgt på årsmøtet 2012 og konstituert på styremøte 10. februar 2012 hadde denne sammensetning:

  • Styreleder: Karleif Bore, for 1 år.
  • Nestleder: Bernt Undheim, 1 år igjen
  • Kasserer: Ronny Matnisdal, for 2 år
  • Sekretær: Ottar Endresen, 1 år igjen
  • Medlem: Normann Holmen, for 2 år
  • Varamedlem: Ken Rune Birkeland, for 1 år

Valgnemnda består av Tore Matningsdal og Kristian Høyland, begge valgt for 1 år.

Styret har siden årsmøtet i 2012 hatt 3 styremøter og behandlet 9 saker. I tillegg har Skottlandsturen og årsmøtested vært drøftet på telefon.

Det er innmeldt i alt 42 medlemmer.

Årsmøtet 2012 vedtok følgende målsetting for styrets arbeid 2012:

1. Forsøke å få til tur til Skottland juni 2013. På grunn av korte frister vedtok styret å utsette Skottlandturen til 2014.

2. Årsmøtet bør vurderes holdt for eksempel i Haugesund. Styret valgte Sola flyplass som årsmøtested.

Embryoimporten som medlemmer i laget sto for på privat basis har vært vellykket.

Kontingenten har vært 150 kr også i 2012.

Helleland, 24. januar 2013
Ottar Endresen (sign)
sekretær