ÅRSMØTE 2016

Medlemmer og andre interesserte innkalles med dette til årsmøte for 2016 i Svartfjeslaget.

Dato/sted: lørdag 11. mars 2017 kl 10:00. Sted: hos Hilmar Eide, Kveitevikveien 49, 4260 Torvastad på Karmøy.

Av hensyn til matservering ønsker vi påmelding. Send SMS eller ring til Rolf på 971 96 045.

Saksliste

1.    Velkommen v/formannen

2.    Valg av møteleder

3.    Godkjenning av innkalling og saksliste

4.    Årsmelding for 2016

5.    Regnskap for 2016

6.    Valg

a.     Styre (valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.)

b.    Revisor (valgkomiteens forslag legges fram på årsmøtet.)

Nytt medlem i valgkomiteen

7.    Fastsettelse av medlemskontingent

8.    Informasjon om seminværer høsten 2017

9.    Informasjon om salg av sæd.

10. Hovedtema: Alternativ bruk av svartfjesull. Kjenner du noen som har tips eller ideer? Kontakt Rolf på 971 96 045.

11. Stig Tjoberg Almås vil være med oss på årsmøte og presentere sine unike staver som er laget av svartfjeshorn.

12. Eventuelt innkomne saker.

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet bes sendt formannen seinest 1 uke før.

Det blir enkel matservering ca kl 12:00.

Vigrestad, 10. februar 2017

Rolf Gravdal (sign.), formann                                          Ottar Endresen (sign.) sekretær