Seminaret vi deltok på i regi av Genressurssenteret var meget lærerikt. Raselag for dala, rygja, gammalnorsk spælsau, farga spæl, gammelnorsk sau (villsau), svartfjes, schropshire, suffolk, steigar, grå trøndersau, blæsete og fuglestadbrokete var representert.

Temaet på første seminardag var:

Presentasjon av Norsk genressurssenter v/Nina Sæter. Kåring - regelverk og rasekoding v/Thor Blichfeldt. Inntak av værer til semin - Regelverk til Mattilsynet og mulige konsekvenser for inntak v/Thor Blichfeldt og Avl i små populasjoner - bruk av værer v/Nina Sæther.

På bakgrunn av innspillene vi fikk, skal styret lage et forslag til reviderte kåringsregler som legges fram på årsmøtet i 2015.