Aldri før har vi hatt fleire værer å velge i forran årets semin sesong.
Svartfjeslaget i samarbeid med Nsg har iår 12 værer tilgjengelig for salg.
3 av desse er import fra UK som er ubeslektet med tidligere værer.

Desto mer semin som blir solgt av svartfjes jo flere får vi inn til semin.

Thomas

George

Edvard