Prøven starter kl 10.00.

Klasse 3 først, hvor årets fylkesmester kåres. Deretter klasse 2 og til slutt klasse1.

Fylkesmesteren blir Telemarks representant i NM helgen etter.

Vi håper at flest mulig Telemarkinger stiller i en klasse på fylkesmesterskapet!!!!!

Det vil være enkel kiosk på prøven