Vi inviterer til gjeterhundprøve i Fyresdal Søndag 26.Mai

Alle klasser, begrenset med antall starter i klasse 3, og det vil være 3 dyr i flokken i denne klassen.

Dommer Arne J Loftsgarden.

Påmelding til Nina Elvebråten 91546393

Klasse 3 starter 0930