FM er åpent for Telemarkinger og medlemmer av Telemark Gjetarhundlag.

Påmelding til Arne Loftsgaarden innen fredag 4/10. Tlf: 99431444

Startavgift: 200kr betales kontant eller VIPPS

Dommer Jon Aas

Sau: Spel

Vi fyrer i bålpanna, du tar med pølser eller det du vil spise!

Smittevernplan!!

TGL følger Mattilsynets råd i forhold til sykdomsutbrudd hos hund, og har laget en smittevernplan for prøver og treninger i lagets regi.

  • Vaksinasjonskort må fremvises
  • Avføring fra hunden plukkes opp, og tas med bort fra plassen
  • Hunder som ikke benyttes skal holdes i bånd
  • Unngå snutekontakt

TGL vil ikke under noen omstendighet kunne påta seg ansvar for evt smitte mellom hunder. Det betyr at det er den enkelte eier sitt ansvar å vurdere om han/hun vil delta på aktuell prøve/trening, eller ikke.