Laget ble stiftet 25.04.2007.

organisasjonsnummer 991 907 092
post@troms-gjeterhundlag.com

Troms Gjeterhundlag sine oppgaver:

  • Stimulere til økt og bedre bruk av gjeterhunder.
  • Ha ansvaret for organisering av gjeterhundarbeidet innen laget. Dette innbefatter bl.a. utdanning og samling av instruktører/dommere, gjeterhundtreff og fylkesmesterskap.
  • Formidle valper etter godkjente foreldre, samt hannhunder godkjent for avl, av rasene border collie og working kelpie.
  • Utgi informasjon til medlemmene.

Alle som er interessert i gjeterhundarbeid kan bli medlemmer av laget.

Styret i 2024:

Leder:  Jørgen Bjørkli
Mob: 97 16 75 99| E-post: jorgen@bjorkligarden.com

Kasserer: Mairin Elise Norheim       
Mob: 47 95 96 28| E-post:  mairin_norheim@hotmail.com

Nestleder og prøveansvarlig: Ester Nordby     
Mob: 97 15 81 96| E-post: tunderberta@hotmail.com

Sekretær: Christine Blix
Mob: 94 16 67 11| E-post: c.blix@hotmail.com

Styremedlem og kurs/treffansvarlig: John Edvin Johansen
Mob: 91 57 84 75| E-post: joedvi@online.no

Varamedlem 1: Elisabeth Johansen
Mob: 99 59 21 23| E-post: elsebejo@gmail.com

Varamedlem 2: Håkon Stensrud
Mob: 91 70 48 79| E-post: harnste@online.no

Varamedlem 3: Stein-Ottar Ditlefsen
Mob: 94 81 06 60| E-post: stein_ottar@hotmail.com

Revisor: Marit Sørensen og Hege Thoresen