Velkommen til årsmøte til Troms sau og geit. Tradisjonen tro har vi fagdag på fredag og årsmøte på lørdag, sted for møte er Rica ishavshotell. Mere opplysinger om fagdagen kommer i løpe av neste uke.