Prisen i fjor var på kr 13 pr søye + oppmøte kr 500, med minstepris på kr 1500. (Pris i år blir bekreftet senere)

Dette trengs for at scanningen skal gjøres:
- Sauene må faste det siste havlve døgnet før scanning.
  Er det gjort avtale om scanning om morgenen må sauene ikke fores kvelden i forveien
- Strøm
- Lunket vann
- grinder (noen få)
- tre personer som kan bistå i arbeide foruten Tor-Erik (minimum to)

Bindende påmelding for scanning gjøres pr epost til: asnefineid@gmail.com  innen 8. januar 2017 og følgende informasjon må oppgis:

  • Navn
  • Adresse der scanning skal finne sted
  • Telefonnummer
  • Antall sau