På værlamkåringa 2. oktober 2022 ble 67 værlam kåra. Værringen har nå klart hvilke kåra værlam som er til salgs og hvillken avkomstgranska værer som er til salgs. Du finner info om disse på https://sauebonden.no/vsg/

Det vil også bli lagt ut info om værlam til salgs fra de som er utenfor værringen på samme siden.

Har du kåra værlam til salgs, send en epost til Terje på post@sauebonden.no  og han legger ut informasjon. 

Vil du se på resultatet etter værlamkåringa kan du slå opp på denne siden her.

Med ønske om en bra parringssesong
hilsen fra styret i Vestfold sau og geit