Nytt styre ble innkalt til første styremøte 24. februar 2014 på Nortura. Innkalling  og saksliste finner du her