Velkommen til Vestfold sau og geit sitt vårmøte 20 mars kl. 19:00 – 22:00

På Nortura Tønsberg

 

Me får besøk frå Mattilsynet v/Vibeke Sjøblom Halvorsen og Iselin Jahre Hegna

som skal gjennomgå den nye Dyrehelseforskriften.

 "case som omhandler eit tilsynsbesøk hos en småfe produsent"

 

Organisasjonssjef Ken Lunn kjem for å orientere om aktivitetar i Norsk Sau og Geit.

 

Enkel servering

 

Velkommen

 

Styret i Vestfold sau og geit.