Styret inviterer til vårmøte med følgende tema:

Del 1. Jordkultur, grunnleggende krav for å få god plantevekst
          Slåttetidspunkt – gjødsling – forprøver - Grasarter

Del 2:  Bruk og stell av beiter til sau.

Del 3:  Info fra årsmøtet i NSG

Det blir matservering i pausen.

Knut Volland fra Norsk landbruksrådgivning holder del 1 og 2.

Velkommen til alle