Møtet avholdes på Kringler gjestegård.

Grunnet bestilling av middag ønskes påmelding til årsmøtet innen søndag 7. februar 2016. Påmelding til David Eik, tlf. 95 24 24 19 eller heggeligaard@gmail.com

Innkalling med saksliste finner du her

Se også informasjon om årsmøtet i Akershus Sau og Geit