Kvelden starter med middag kl. 18.30. HUSK å melde deg på innen 27. januar til David Eik på tlf. 952 42 419 eller til heggeligaard@gmail.com
Nannestad Sankelags årsmøte starter kl. 19.30, og
Nannestad Sau og Geits møte starter ca. 20.15.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtene må være styrene i hende innen torsdag 26. januar.

Innkallingen finner du her