Ingrun Nordengen og David Eik ble
gjenvalgt som ledere

Årsmøtene for Nannestad Sau og Geit, hovedlaget og sankelgat, ble avholdt i kantina på bo- og servicesenteret i Nannestad. Før møtestart ble det som vanlig servert middag til deltakerne - denne gangen nydelig gryte levert av kjøkkenet på Nannestad sykehjem.

Årsmeldinger og regnskap ble godkjent av årsmøtet, og valgene gikk også uten problemer.

SE BILDER FRA ÅRSMØTET HER


Dette er styret i hovedlaget 2020-2021:
Leder: Ingrun Nordengen
Sekretær: Harald Reierstad
Kasserer: Kåre Schei
Medlem: Christine Sørensen
Vara: Ola Granaas
Gjeterhundkontakt: David Eik

I sankelaget ble følgende valgt:
(konstituerer seg senere - Eik fortsetter etter alt å dømme som leder)
Kasserer: Marianne Haraldsen
Medlem: Arne Ruud
Medlem: Bjørn Røtterud
Medlem: David Eik
Vara: Kenn Berntsen

Øvrige valg:
Valgkomité: Trond Korvald og Øystein Ødemark
Revisor: Rosa Haraldsen