Om lag 20 personer besøkte Marianne Haraldsen og Roger Solliens fjøs, hvor Marianne fortalte om drifta og om hva de legger vekt på innenfor saueholdet.

Marianne og Roger tok over gården i 2010, og deres nye fjøs og lagerbygg sto ferdig i 2012. Den gamle låven er revet.

Hun fortalte om rutiner for en sesong - fra paring i november, fôring, avl, lamming, fôrhøsting, sanking og slakting neste høst. De interesserte «løvene» stilte også mange spørsmål om sauer og sauehold.

Lionsklubben har temaer i forbindelse med sine medlemsmøter, deriblant landbruk. De og har i denne forbindelse blant annet også besøkt en mjølkeprodusent i Nannestad.

Se flere bilder her