Det er laget en egen seksjon for blant annet Sankelaget. Følg med på sidene, og kom gjerne med innspill til saker og annen informasjon. Foreløpig vil undertegnede stå for utlegging.

Hilsen Magnar Haraldsen
maghar@online.no