På programmet står blant annet en presentasjon av
Ny Giv-prosjektet i Hordaland, hvor det settes søkelys på rekruttering, poduksjon, sauehus, dyrehelse og beite- og rovdyrproblematikk.

I tillegg blir det faginnlegg om grovfôr og utmarksbeite.

 

All informasjon om årsmøtet i Akershus Sau og Geit finner du her