Akershus Sau og Geit har arrangert kåringa på Nannestad Hestesportsenter i mange år. For sauebønder i Nannestad er jo dette spsielt flott med tankte på avstander.

Benytt muligheten og ta turen innom og se værlam fra hele fylket!
Det er lurt å sikre seg en tidlig.

Du finner mer om kåringa her