Dark Overlay

Lokallagsstyre Asker og Bærum Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Johan Persbråten Leder 915 77 904
Halvard Wang Nestleder 900 84 005
Kristian Bakke Styremedlem 906 02 141
Karianne Kjelstrup Kasserer 416 77 607
Anne Helene Wensaas Sekretær 938 69 686