Dark Overlay

Fylkeslagsstyre Akershus Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jon Skretting Leder 928 12 408
Hans Kristian Ørbæk Nestleder 911 76 996
Anne Lise Lislegård Sandnes 1. Varamedlem 957 62 595
Kristian Bakke 2. Varamedlem 906 02 141
Mona Solberg 3. Varamedlem 982 81 838
Mina S. Klaseie Styremedlem 482 05 984
Vidar Gulbrandsen Kasserer 917 23 568
Jens Ola Lundstad Sekretær 916 00 687
Helge Olaf Aas Møteleder-fylkesårsmøtet 918 19 067