- Vi vil ha næringsvirksomhet og bosetting i hele Norge. Da kan ikke antallet ulv vokse med 12% hvert år. Bøndene trenger forutsigbarhet, sier Morten Ørsal Johansen, næringspolitisk talsperson i FrP.

Høyres stortingsrepresentant fra Hedmark, Gunnar Gundersen, sier ulvesonen med randsoner utsettes for en ren fortregningspolitikk.

- Folk frarøves rettigheter. Ulv ekskluderer all annen bruk. Når myndighetene bruker tapstall for sau til å si at politikken virker, så sier de samtidig til folk som lever innenfor sonen og i randsonen at «vi lyktes med å fortrenge deg», sier Høyres næringspolitiske talsperson.

Les mer i: