Gjerdehold er et viktig tema for beitenæringa. Norsk Sau og Geit med Utmarksrådet og utmarksavdelingen i spissen setter derfor fokus på dette temaet. 

Hovedinnlegg i møtet blir ved Jordskifteretten. I tillegg blir det innledninger ved tillitsvalgte og ansatte i Norsk Sau og Geit.

Vi oppfordrer til å logge seg på og bli med i dette spennende møtet

Det vil bli gitt anledning til å stille skriftlige spørsmål i chat på Teams

Klikk her for å bli med i møtet