Vi er ikke få som mener at rettslige prosesser lenge har bidratt til at lovlige vedtak om felling av ulv ikke er blitt tilstrekkelig satt ut i livet. Og det er mange som gjennom høytid og helg nå med lettelse har konstatert at Høyesteretts dom der dyrevernorganisasjonen Noah uomtvistelig tapte vil gi bedre utsikter for saueholdet vårt.

Det var riktignok uten store medieoppslag rettens øverste instans satte punktum for Noahs anmeldelse av Statens vedtak om å felle Letjenna-ulvene innenfor ulvesonen i januar 2020. Det året leverte Noah en stevning til Oslo tingrett, og fikk medhold. Staten anket til Lagmannsretten, der Noah i 2022 også fikk medhold.

Men i Høyesterett holdt det altså ikke.

(Her et bilde fra dagens leder i Nationen)

"Statens anke har ført fram. Staten må derfor frifinnes." Slik lyder det i dommen. "Høyesterett kom til at det ved felling av ulv innenfor ulvesonen, må foretas en interesseavveining mellom de offentlige hensyn som tilsier felling og de vernehensyn som taler mot. At Stortingets fastsatte bestandsmål er nådd, står sentralt i vurderingen, men gir i seg selv ikke et tilstrekkelig grunnlag for felling," het det i en oppfølgende pressemelding fra den siste rettsintansen.

Noah sin umiddelbare reaksjon på dommen, uten nevneverdig betenkningstid var dette: Høyesterett har nå i realiteten fjernet vern av ulv i Norge. Organisasjonen hevdet videre at felling av ulv i forvaltningssonen virker konfliktskapende. Dem om det, kan det kanskje sies, med en iboende antydning om at det nettopp er Noah som skaper mest konflikt...

På den annen side er Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk blant dem som trekker et lettselsens sukk, her fremført av styreleder Arve Sætra: "Det er bra at vi får bekreftet at det er de folkevalgte på Stortinget som legger de politiske føringene for norsk rovviltforvaltning, og ikke rettsvesenet."

Om denne kjennelsen blir en snakkis, eller ikke - det får vi se. Mye tyder på at sommerfreden nå har tatt tak i de fleste som ellers er glade i å rope om ulv.

Uansett: Høyesteretts klare dom vil forhåpentlig føre til at ulvejakta til vinteren kan skje på et forutsigbart og ryddig vis.