Denne identifiserte «bendelmark-arten» kan ikke bruke sauen som mellomvert. Sauen kan derfor ikke bli smittet og kan dermed ikke bidra til å spre parasitten. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre forbyggende tiltak for sau som går på utmarksbeite med hjortedyr.

Mattilsynet har ikke satt i gang spesifikke tiltak som omfatter sau. Likevel anbefaler de at jegere unngår å la hunden spise rått slakteavfall fra vilt for å forebygge spredningen av parasitten blant hjortevilt.

Det finnes andre varianter av bendelmarken (Echinococcus granulosus sensu stricto) som kan smitte fra hundedyr til sau, men disse er aldri vært påvist i Norge.