Utmarksrådet i NSG samarbeider med både Tyr og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om å arrangere en todagers konferanse på Comfort hotell, Gardermoen 17. og 18 Januar 2024.

På grunn av stor interesse fra medlemer og publikum er det bestemt at konferansen skal holdes i et større lokale. Dette betyr at vi har økt kapasitet og plass til flere deltakere! Vi utsetter derfor påmeldingsfristen til 21. desember.

Dette blir 2 dager fullt av mye nyttig faglig innhold og prinsipielle debatter. Det vil både engasjere, opplyse, og muligens frustrere.

Påmeldingsskjema finner du her.

Har du spørsmål til påmeldingen sendes disse til per.sigve.lien@tyr.no.

 

Program:

Dag 1 vil bli brukt til å skaffe oversikt over hva slags problemer beitebrukerne sliter med, både på storfe og småfe-sida. Dette vil bli belyst av flere beitebrukere som nettopp har vært eller er oppi i rettsaker vedrørende rett til beite og plikt til å gjerde. Deretter vil vi få en grundig gjennomgang av lover og regler for gjerdehold, samt dommer som er avsagt i slike saker de senere årene. Til slutt ser vi nærmere på praktiske tiltak – hva kan beitebrukerne gjøre? Hva med kommunen? 

Dag 2 er satt av til å drøfte hva som kan og bør gjøres for å sikre tilgangen til utmarksbeite med vekt på gjerdehold. Er det andre enn landbruket som ser behov for å sikre denne ressursen som grunnlag for matproduksjon? Er beitedyra en klimaversting? Kan beitebrukeren forsikre seg mot problemer bundet til beitebruk?  Kan jordskifteverket bidra? Dagen avsluttes med en paneldebatt der også «salen» får slippe til med sine synspunkter.

Målgrupper: Konferansen vil være en møteplass for alle som er opptatt av og involvert i bruken av utmarka – med hovedvekt på beitebruk. Sentralt her vil være beiterett og gjerdeplikt.

Konferansen blir leda av Erling Skurdal, som har lang fartstid innen dette fagområdet.

Hjertelig velkommen!

Utmarksrådet i Norsk sau og geit, TYR og Utmarksutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Priser:

For medlemmer i, NSG, TYR eller NBS

  • Hele konferansen i enkeltrom inkludert middag – kr 3.400,-. Pris i dobbeltrom er kr 3.000,-
  • Pris for å delta på konferansen uten middag og overnatting er kr 900,- pr dag.

 

For andre deltakere

  • Hele konferansen i enkeltrom inkludert middag – kr 3.700,-. Pris i dobbeltrom er kr 3.300,-
  • Pris for å delta på konferansen uten middag og overnatting er kr 1.000,- pr dag.